Wednesday, February 24, 2010

年除夕,送机....

因为家婆们年除夕订飞机票去台湾玩....所以吃好了团圆饭,妈咪一家三口就送家婆,小姑们去飞机场...妈咪也趁机为大小姐拍了几张片来留念... 

No comments: